Изпитни програми по професионална подготовка за СФО Професия "Електромонтьор" и "Електротехник"

Изпитни програми по професионална подготовка за ученици, обучаващи се по:

професия "Електромонтьор", специалност "Електрообзавеждане на производството"

професия "Електротехник", специалност "Електрически инсталации"

Самостоятелна форма на обучение (СФО)

 

Електромонтьор

Електрообзавеждане на производството

VIII клас

Отраслова професионална подготовка

Техническа механика

Материалознание

Разширена професионална подготовка

Електроматериалознание

История на електротехниката

Учебна практика по шлосерство

Учебна практика по приложна електротехника

Учебна практика по заваряване и запояване

 

Електротехник

Електрически инсталации

XI клас

Обща професионална подготовка

Чужд език по професията – английски език

Отраслова професионална подготовка

Електроника

Специфична професионална подготовка

Електроенергетика

Електрически инсталации в сгради

Осветление

Електрически машини и апарати

Защитни и специални инсталации

Учебна практика електромонтажна

Лабораторна практика по електрически машини

Учебна практика по специалността

Учебна практика по заваряване

Производствена практика

Производствена практика

Разширена професионална подготовка

Технология на заваряването

Учебна практика по устройство, поддържане и ремонт на преносими електрически инструменти

Контактна информация

Свищовска професионална гимназия
"Алеко Константинов"

🌐 ул. "Искър" №19, гр. Свищов,
обл. В. Търново, 5250, България

✉️ Е-мейл: info-300819@edu.mon.bg
Стационарни телефони:
📞 0631/60812 - Директор
📞 0631/60851 - Канцелария

🕔 Работно време:
делнични дни от 8:00 ч. до 16:30 ч.

 

 

 

 

telefon