Изпитни програми по професионална подготовка за СФО Професия "Техник-технолог в дървообработването"

Изпитни програми по професионална подготовка за ученици, обучаващи се по професия "Техник-технолог в дървообработването", специалност "Мебелно производство"

Самостоятелна форма на обучение (СФО)

XI клас

Обща професионална подготовка

Чужд език по професията-английски език

Отраслова професионална подготовка

Специфична професионална подготовка

Технологии и машини в мебелното производство

Конструиране на мебели

Стилознание

Проектиране на мебели и интериор

Учебна практика по мебелно производство

Производствена практика

Производствена практика

Разширена професионална подготовка

Сушене на дървесината

Учебна практика по специалността

Контактна информация

Свищовска професионална гимназия
"Алеко Константинов"

🌐 ул. "Искър" №19, гр. Свищов,
обл. В. Търново, 5250, България

✉️ Е-мейл: info-300819@edu.mon.bg
Стационарни телефони:
📞 0631/60812 - Директор
📞 0631/60851 - Канцелария

🕔 Работно време:
делнични дни от 8:00 ч. до 16:30 ч.

 

 

 

 

telefon