Изпитни програми по професионална подготовка за СФО Професия "Моделиер-технолог на облекло"

Изпитни програми по професионална подготовка за ученици, обучаващи се по професия "Моделиер-технолог на облекло", специалност "Конструиране и моделиране на облекло от текстил"

Самостоятелна форма на обучение (СФО)

 

XII клас

Обща професионална подготовка

Чужд език по професията – английски език

Специфична професионална подготовка

Технология на облеклото

Конструиране и моделиране на облеклото

Проектиране на фирми за конфекциониране на облекло

Художествено проектиране на облекло

Учебна практика по технология на облеклото

Учебна практика по моделиране на облеклото

Производствена практика

Производствена практика

Разширена професионална подготовка

Учебна практика за изработване на облекло по поръчка