Featured

Представителна изява на ателие „Задруга на майсторите”

euro

ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

esf

uspeh

На 14.04.2015г. се проведе представителна изява на ателие „Задруга на майсторите” с ръководител г-н Калушко Николаев, сформиран по проект BG051PO001-4.2.05-0001 „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти” (УСПЕХ).

В този клуб учениците се занимаваха с реконструкция и преработка на стари мебели. Девет ученици демонстрираха своята сръчност и желание да дадат живот на негодните за употреба гардероби, като ги претвориха в компютърно бюро, холна масичка, ъглово шкафче за телевизор и  библиотечен шкаф. Нов живот бе вдъхнат и на стария диван, за да служи още дълго време за отмора и почивка. Гостите на изявата бяха запознати с етапите на съживяване на старите дървени отпадъчни материали с представената от Ален и Тунджай презентация.

Изявата отразиха ученици от ателие "Реклама и цифрова фотография", сформиран по същия проект.Контактна информация

Свищовска професионална гимназия
"Алеко Константинов"

🌐 ул. "Искър" №19, гр. Свищов,
обл. В. Търново, 5250, България

✉️ Е-мейл: info-300819@edu.mon.bg
Стационарни телефони:
📞 0631/60812 - Директор
📞 0631/60851 - Канцелария

🕔 Работно време:
делнични дни от 8:00 ч. до 16:30 ч.

 

 

 

 

telefon