Featured

ПРОЕКТ "Ученически практики" през учебната 2013-2014 година

head


ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.07-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ“

През учебната 2013-2014 година Професионална гимназия по лека промишленост и строителство – Свищов ще продължи участието си в изпълнението на ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.07-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Проектът има за цел постигане подобряването на качеството на професионалното обучение и образование и улесняване на достъпа до практическо обучение на системата на ПОО в национален мащаб.

Стартирането на проект “Ученически практики” през учебната 2012-2013 година беше посрещнат с интерес от ученици и работодатели. За учебната 2012-2013 на реални работни места, в различни професионални направления се включиха 22 ученици от училището. Благодарение на работодателите, на тяхното активно включване след направените от училището разяснения, бяха обявени работни места, за които учениците кандидатстваха.

Като партньори се включиха фирмите: "Си Би Си 90" ЕООД” - Кафе-аперитив "Найс, а?", ВК Брадърс ООД - Механа "Чифликъ", ЕТ "Стефан Събков" – Ресторант "Каменното цвете", "Лориен 2008" ЕООД - Ресторант „Мираж” за учениците от направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетърнг”. За професионално направление „Производствени технологии - текстил, облекло, обувки и кожи” партньор е фирма "ЛЮВИ" ООД, а за професионално направление: Машиностроене, металообработване и металургия – фирма "Устрем".

През тази учебна година ученици и партньори от другите професионални направления: “Електротехника и енергетика”, “Строителство” и “Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло”, по които се обучават ученици в училището ще бъдат включени в изпълнението на дейностите по проекта за учебната 2013-2014 година.

ЗА ПРОЕКТА:

Проект „Ученически практики” обхваща всички училища от системата на професионалното образование и обучение. За успешно завършено се счита практическото обучение, проведено в реална работна среда в рамките на не повече и не по-малко от 240 часа. След приключването и отчитането на практиката на ученика се изплаща стипендия в размер от 300 лв. Всеки ученик има право да се включи само веднъж в рамките на своето обучение в предвиденото практическо обучение в реална работна среда. Бюджетът на проект “Ученически практики” е 28 000 000 лева.

Кой може да кандидатства?

Да кандидатстват имат право всички ученици от училището навършили 16 години.

Кандидатстване ученици

За да намерят учениците, които да обучат в реална работна среда в своите фирми/организации, работодателите публикуват обявите си в системата. Училището посочва професиите, по които учениците могат да провеждат ученически практики. Учениците могат да кандидатстват за фирмите, регистрирали се в системата за професията, по която се обучават в училището.

praktiki-mon_logoУважаеми работодатели, разчитаме на вашата активна позиция.

За да участвате в проекта, можете да се регистрирате в сайта на проекта http://praktiki.mon.bg или ако щракнете тук.http://praktiki.mon.bg/?m=4

За участие в проекта имат право да се регистрират всички стопански и нестопански дружества, държавна и общинска администрация, държавни институции, търговски дружества, обучителни организации, работодателски организации и други юридически лица, за да предоставят възможности за практики за ученици от професионалните училища. В бюджета на проекта са заложени и средства за възнаграждение на наставници в училищата и от страна на работодателя.

До момента са се регистрирали 10622 работодатели, от тях 3206 работодатели са публикували 5677 обяви за 29995 места

За повече информация посетете сайта на проекта: http://praktiki.mon.bg/upraktiki/?m=1

Контактна информация

Свищовска професионална гимназия
"Алеко Константинов"

🌐 ул. "Искър" №19, гр. Свищов,
обл. В. Търново, 5250, България

✉️ Е-мейл: info-300819@edu.mon.bg
Стационарни телефони:
📞 0631/60812 - Директор
📞 0631/60851 - Канцелария

🕔 Работно време:
делнични дни от 8:00 ч. до 16:30 ч.

 

 

 

 

telefon