Служители

Сийка Георгиева Няголова

Длъжност - Завеждащ, административна служба

 

Илияна Петрова Илиева

Длъжност – Счетоводител

 

Виолета Цветанова Костова
Длъжност
- Домакин – училище

 

Светла Алексиева Райкова
Длъжност
- Домакин - общежитие и стол

 

Кристина Велизарова Лазова
Длъжност -Технически сътрудник

 

Марийка Борисова Христова

Длъжност - Завеждащ учебна работилница

 

Красимир Иванов Антонов

Длъжност - Огняр

 

Емил Иванов Цветанов

Длъжност - Огняр

 

Пламен Давидов Димитров

Длъжност - Пазач-портиер

 

Недялко Димитров Цочев

Длъжност - Пазач-портиер

 

Анка Божинова Георгиева

Длъжност - Хигиенист

 

Диана Илиева Ганева

Длъжност - Хигиенист

 

Разие Шабанова Гьолбунарла

Длъжност - Хигиенист

 

Контактна информация

Свищовска професионална гимназия
"Алеко Константинов"

🌐 ул. "Искър" №19, гр. Свищов,
обл. В. Търново, 5250, България

✉️ Е-мейл: info-300819@edu.mon.bg
Стационарни телефони:
📞 0631/60812 - Директор
📞 0631/60851 - Канцелария

🕔 Работно време:
делнични дни от 8:00 ч. до 16:30 ч.

 

 

 

 

telefon