Отчитане на проект „Европейски опит за професионално образование и обучение” по програма Еразъм+

Здравейте, уважаеми ученици, учители и родители!

На 29.08.2023 г. (вторник) от 09:00 часа, в сградата на "Трети март" 74 ще се проведе отчитане на проект „Европейски опит за професионално образование и обучение” по програма Еразъм+.
Официално ще бъдат връчени и удостоверенията за завършен първи гимназиален етап на десетите класове.
Очакваме ви!