Featured

Среща с работодатели 2023

След тържественото откриване на първия учебен ден единадесетокласниците, обучаващи се в дуална форма в СПГ „Алеко Константинов“, разговаряха с работодателите, при които ще се обучават през учебната 2023-2024 година в реална работна среда. Обучението чрез работа (дуална система на обучение) включва: 2 дни практическо обучение в реална работна среда и 3 дни обучение в училище. Дуалното обучение осигурява по-добри възможности за реализация на пазара на труда, защото дава специална професионална подготовка на учениците. Предимствата на това обучение са възможността учениците да получат практически знания в реална среда, дисциплина, трудови навици и реален поглед към сферата, към която са се насочили професионално, умения за работа в екип, спазване на крайни срокове, самостоятелност, концентрация и др.

На срещата работодателите уточниха, че са получили вече разрешения от Инспекцията по труда и са подготвили необходимите документи /трудови договори, длъжностни характеристики, уведомления/, за да започнат учениците работа във фирмите. Обсъди се и изискването за облеклото и за външния вид на учениците при явяване на работа. Към задължителната документация на учениците е и дневник с обозначените теми, изготвени от учителите методици Тони Вързалов, Николай Любенов, инж. Анатолий Парашкевов и определения наставник от фирмата, съгласувано с управителя на фирмата.

Учениците ни ще проведат своето обучение на реално работно място в следните фирми: „СВИЛОЗА ТРАНСПОРТ“ АД, „ДЖИ ВИ КЕЙ ТРЕЙД“ ЕООД, „ФЕНИКС-2“ ООД, „БАНКОВ АУТО“ ООД, „АВТОФРАНС“ ЕООД, „ГАРАНТ АУТО - ЦАНКОВ“ ЕООД, „ЕКСЕЛ“ ООД – за професия „Техник по автотранспортна техника“, „ФАВО“ АД, „МЕБЕЛИ ТЕДИ - 95“ ЕООД – за професия „Техник-технолог в дървообработването“ и „СВИЛОЦЕЛ“ ЕАД за професия „Електромонтьор“.

Да пожелаем на младите ни възпитаници една успешна учебна година и нека  новите възможности, които ще им представят реалните работни места да ги направят конкурентноспособни на пазара на труда.

На добър час! Успех и кураж на всички ученици и работодатели! СПГ „Алеко Константинов“ благодари на фирмите, подкрепили идеята да се провежда дуално обучение, и е отворена за нови партньорства.

Мъдрите китайци имат сентенцията: „И най-дългият път се започва с една малка стъпка”.

Елза Божанова

Контактна информация

Свищовска професионална гимназия
"Алеко Константинов"

🌐 ул. "Искър" №19, гр. Свищов,
обл. В. Търново, 5250, България

✉️ Е-мейл: info-300819@edu.mon.bg
Стационарни телефони:
📞 0631/60812 - Директор
📞 0631/60851 - Канцелария

🕔 Работно време:
делнични дни от 8:00 ч. до 16:30 ч.

 

 

billboard spg 1

 

 

telefon