Изпитни програми по професионална подготовка за СФО Професия "Готвач"

Изпитни програми по професионална подготовка за ученици, обучаващи се по професия "Готвач", специалност "Производство на кулинарни изделия и напитки"

Самостоятелна форма на обучение (СФО)

 

VIII клас

Отраслова професионална подготовка

Гостоприемство в туристическата индустрия

Специфична професионална подготовка

Безопасност и долекарска помощ в ресторанта

Разширена професионална подготовка

Технологично обзавеждане

Кулинарни техники и технологии в кетъринга

Учебна практика по кулинарни техники и технологии в кетъринга

 

IX клас

Отраслова професионална подготовка

Гостоприемство в туристическата индустрия

Отчетност и работа с документи

Специфична професионална подготовка

Кулинарни техники и технологии

Разширена професионална подготовка

Технология на кулинарната продукция

Сервиране

Учебна практика по технология на кулинарната продукция

Учебна практика по сервиране

 

X клас

Отраслова професионална подготовка

Гостоприемство в туристическата индустрия

Специфична професионална подготовка

Микробиология и хигиена на храненето

Кулинарни техники и технологии

Учебна практика по кулинарни техники и технологии

Разширена професионална подготовка

Учебна практика по технология на кулинарната продукция

 

XI клас

Обща професионална подготовка

Чужд език по професията – английски език

Отраслова професионална подготовка

Гостоприемство в туристическата индустрия

Специализиран софтуер

Специфична професионална подготовка

Микробиология и хигиена на храненето

Кулинарни техники и технологии

Организация на обслужването в ресторанта

Учебна практика по кулинарни техники и технологии

Учебна практика по организация на обслужването в ресторанта

Разширена професионална подготовка

Барманство

Учебна практика по барманство

Контактна информация

Свищовска професионална гимназия
"Алеко Константинов"

🌐 ул. "Искър" №19, гр. Свищов,
обл. В. Търново, 5250, България

✉️ Е-мейл: info-300819@edu.mon.bg
Стационарни телефони:
📞 0631/60812 - Директор
📞 0631/60851 - Канцелария

🕔 Работно време:
делнични дни от 8:00 ч. до 16:30 ч.

 

 

billboard spg 1

 

 

telefon