Изпитни програми по професионална подготовка за СФО Професия "Готвач"

Изпитни програми по професионална подготовка за ученици, обучаващи се по професия "Готвач", специалност "Производство на кулинарни изделия и напитки"

Самостоятелна форма на обучение (СФО)

 

VIII клас

Отраслова професионална подготовка

Гостоприемство в туристическата индустрия

Специфична професионална подготовка

Безопасност и долекарска помощ в ресторанта

Разширена професионална подготовка

Технологично обзавеждане

Кулинарни техники и технологии в кетъринга

Учебна практика по кулинарни техники и технологии в кетъринга

 

IX клас

Отраслова професионална подготовка

Гостоприемство в туристическата индустрия

Отчетност и работа с документи

Специфична професионална подготовка

Кулинарни техники и технологии

Разширена професионална подготовка

Технология на кулинарната продукция

Сервиране

Учебна практика по технология на кулинарната продукция

Учебна практика по сервиране

 

X клас

Отраслова професионална подготовка

Гостоприемство в туристическата индустрия

Специфична професионална подготовка

Микробиология и хигиена на храненето

Кулинарни техники и технологии

Учебна практика по кулинарни техники и технологии

Разширена професионална подготовка

Учебна практика по технология на кулинарната продукция

 

XI клас

Обща професионална подготовка

Чужд език по професията – английски език

Отраслова професионална подготовка

Гостоприемство в туристическата индустрия

Специализиран софтуер

Специфична професионална подготовка

Микробиология и хигиена на храненето

Кулинарни техники и технологии

Организация на обслужването в ресторанта

Учебна практика по кулинарни техники и технологии

Учебна практика по организация на обслужването в ресторанта

Разширена професионална подготовка

Барманство

Учебна практика по барманство