Featured

Наши ученици посетиха "Томика - Метал" АД

Ученици от специалност "Автотранспортна техника" при СПГ "Алеко Константинов" посетиха "Томика - Метал" АД и нагледно се запознаха с изучаваното по техническа механика и материалознание. Те наблюдаваха лазерно рязане на метал, машини за механична обработка на металите и промишлени апарати за електродъгово заваряване.

Контактна информация

Свищовска професионална гимназия
"Алеко Константинов"

🌐 ул. "Искър" №19, гр. Свищов,
обл. В. Търново, 5250, България

✉️ Е-мейл: info-300819@edu.mon.bg
Стационарни телефони:
📞 0631/60812 - Директор
📞 0631/60851 - Канцелария

🕔 Работно време:
делнични дни от 8:00 ч. до 16:30 ч.

 

 

 

 

telefon