Featured

Покана за първа представителна изява на клуб "Кулинарна фиеста"


Featured

Училищен кръг на национално състезание по приложна електроника „Мога и зная как“


    

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Твоят час“


На 16.01.2017 год. в Професионална гимназия по лека промишленост и строителство се проведе  училищен кръг от националното състезание по приложна електроника „Мога и зная как”. Организатор на състезанието е МОН в партньорство с фирма „Елимекс”. Това бе и първата представителна изява на клуб „Приложна електроника“, сформиран по проект „Твоят час” на МОН, по който работи през тази учебна година гимназията. Ръководител на клуба е инж. Пламен Енчев - старши учител по практическо обучение в училището.

Състезанието се провежда ежегодно. Целта му е да се мотивират учениците за професионална реализация  по изучаванaта професия  „Техник на електронна техника”, да се поставят в конкурентна среда чрез включването им в състезателни прояви и да се създадат условия за осъществяване на творчески контакти между ученици и учители от сродни училища.

Училищният кръг  се проведе по регламент в две части – теоретична и практическа. Първите шест показали най-високи резултати на теста бяха допуснати до практическата част. Изпълнението на практическата задача, свързана с електрически монтаж на печатна платка по дадена схема, даде възможност на учениците да покажат  своите знания и професионални умения и да проявят бързина, съобразителност и креативност.  Първото място зае Стилиян Савов от XI клас, второто място бе за Нели Георгиева, също от XI клас, а трети стана Кристиян Маринов от XIІ клас.

В регионалния кръг на състезанието ще участват първите шест отбора, натрупали най-висок брой точки от училищните кръгове.

Всички участници получиха грамоти и награди от фирмата – партньор „Елимекс”.

Директорът на ПГ по лека промишленост и строителство – инж. Веска Николова поздрави участниците в състезанието и техните преподаватели за успешното представяне.

 инж. Пламен ЕнчевFeatured

Първа представителна изява на клуб "Фризьорство"


    

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Твоят час“


На 21.12.2016г. се проведе първата представителна изява на клуб “Фризьорство”, сформиран по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с ръководител г-жа Елена Димитрова, известна в града със своя фризьорски салон “Лени”.

В клуба участват петнадесет момичета и момчета. Обучението стартира на 16 ноември в оборудвано с необходимите инструменти и уреди помещение в сградата на гимназията. Учениците се запознаха с история на фризьорството, инструментите и електрическите уреди, продукти за грижа за косата и стилизиращи продукти, необходими за изготвянето на прически. В процеса на работата всички показаха усърдие и ентусиазъм, които демонстрираха на първата си изява. Изявата включваше дефиле на моделите под бурните аплодисменти на публиката.

Гости бяха г-жа Веска Николова - директор ПГЛПС, г-жа Станка Койнова – заместник директор, учители, служители и ученици от гимназията.

Професията на фризьора изисква не само талант, но и много труд и търпение, за да се овладее. Както във всяка друга професия, така и при тази, за да станеш добър и признат професионалист, се изисква желание за работа и упоритост, за да се развиваш в кариерата.

Изявата беше отразена от ученици от клуб "Реклама и цифрова фотография" в гимназията, сформиран по същия проект.

Ценка Петкова

Featured

Първа представителна изява на клуб "Танци"


    

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Твоят час“


На 21.12.2016г. се проведе първата представителна изява на клуб “Танци”, сформиран по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с ръководител г-жа Елка Иванова, известна в града със своята танцова формация “Радостина”.

В клуба участват четиринадесет момичета и момчета. Обучението започна на 16 ноември 2016 г. За кратко усвоиха основните елементи и движения от шопския и северняши край. В процеса на работата изучиха два танца от тези фолклорни области. Всички показаха усърдие и ентусиазъм, които демонстрираха на първата си изява. Таньорите се справиха блестящо на сцената и заслужиха овациите на публиката.

Гости бяха г-жа Веска Николова - директор ПГЛПС, г-жа Станка Койнова – заместник директор, учители, служители и ученици от гимназията.

Професията на таньора изисква не само талант, но и много труд и търпение, за да се овладее. Танцът предава история, тема, идея и настроение чрез поредица от стъпки, движения и жестове. Да участваш в танцова група пред жива публика е голямо изпитание. Постоянството в репетициите винаги бива възнаградено. Затова личната отговорност прераства в колективна и играе решаваща роля за крайния резултат.

Изявата беше отразена от ученици от клуб "Реклама и цифрова фотография" в гимназията, сформиран по същия проект.

Ценка Петкова

Контактна информация

Свищовска професионална гимназия
"Алеко Константинов"

🌐 ул. "Искър" №19, гр. Свищов,
обл. В. Търново, 5250, България

✉️ Е-мейл: info-300819@edu.mon.bg
Стационарни телефони:
📞 0631/60812 - Директор
📞 0631/60851 - Канцелария

🕔 Работно време:
делнични дни от 8:00 ч. до 16:30 ч.

 

 

 

 

telefon