Featured

Покана за втора изява на клуб "Фризьорство"

Featured

Втора представителна изява на клуб „Танци“


    

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Твоят час“


На 12.05.2017г., празника на гимназията, се проведе втората представителна изява на клуб “Танци”, сформиран по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с ръководител г-жа Ели Иванова.

Да уважат празника на гимназията и изявата на учениците гости бяха г-н Генчо Генчев – кмет на Община Свищов, г-н Росен Маринов – директор на Дирекция „Култура”, г-жа Румяна Кузева – началник отдел „Образование”, г-н Свилен Георгиев – ЕТ „Свилен Георгиев”, г-н Красимир Кирилов – „Кирилов Комерс” ООД, г-н Мирослав Боболов – управител на ресторант „Тромпет” и г-н Любомир Ламбев - управител на Автосервизи „Ексел“ ЕООД, учители, служители и ученици от гимназията.

Българските народни танци са изключително красиво изкуство. Българите се славят с уменията си като танцьори. Пъстрите костюми и завладяващата музика винаги предизвикват вулкан от емоции и бурни аплодисменти у зрителя. Неслучайно, българските народни танци оцеляват през вековете до днес, разказвайки за характера на нашия народ. Характер, толкова различен в отделните части на България, но обединен от силата на духа и стремежа към свобода на българина. България е разделена на седем фолклорни области: северняшка, добруджанска, тракийска, шопска, пиринска, родопска и странджанска. В шопската фолклорна област изобилието на движения е най-голямо. Шопите танцуват с високо вдигнати крака и с натрисане на ръцете. Точно това прави шопските танци най-трудни и едновременно красиви. Именно това предизвикателство приеха нашите танцьори под вещото и взискателно ръководство на г-жа Ели Иванова, като изпълниха хората „Луди млади” и „Шопски закачки”. Трудът и търпението в овладяването на танците бе наградено с аплодисментите на всички присъстващи на изявата.

Г-жа Веска Николова - директор на ПГЛПС, поздрави учениците от клуб "Танци" и връчи грамоти за активно участие.

Да отразят изявата беше поканена кабелна телевизия „Нове тв”. В заснимането на изявата се включиха и ученици от клуб "Реклама и цифрова фотография" в гимназията, сформиран по същия проект.

Ценка Петкова
Featured

Втора представителна изява на клуб „Приложна електроника“


    

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Твоят час“


Имате нужда от охрана на дома ви? Трябва ви устройство, което включва осветлението, когато се свечери? Искате да регулирате температурата в дома си? Желаете автоматично да поддържате нивото на водата в резервоара, с който поливате? Нужно е да украсите дома си със съвременно LED осветление? Или може би да преброите колко хора са посетили вашия офис или магазин? Решение на тези и много други казуси дават устройствата, изработени от учениците на ПГ по ЛПС, участници в клуб „Приложна електроника“.

На 10.05.2017г. се проведе втората представителна изява на клуб “Приложна електроника” с ръководител инж.Пламен Енчев – старши учител практическо обучение, сформиран по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

В клуба участват десет ученици от XI г и XII г клас. На втората си изява участниците в клуба представиха електронни изделия, изработени от самите тях по време на заниманията.

Учениците обясниха конструкцията и демонстрираха действието на устройствата. По време на презентирането те показаха много добри познания относно схемотехниката, особеностите при изработване и приложението на електронните изделия.

Заедно със своя ръководител инж. Пламен Енчев, участниците в клуба получиха поздравления от г-жа Веска Николова - директор на гимназията за положените усилия. Гости на изявата бяха техни съученици, учители и служители, които с интерес наблюдаваха демонстрацията и бяха възхитени от знанията и уменията на учениците, участниците в клуба.

Изявата бе документирана и отразена от членове на клуб „Цифрова фотография“ с ръководител инж. Ценка Петкова.

Контактна информация

Свищовска професионална гимназия
"Алеко Константинов"

🌐 ул. "Искър" №19, гр. Свищов,
обл. В. Търново, 5250, България

✉️ Е-мейл: info-300819@edu.mon.bg
Стационарни телефони:
📞 0631/60812 - Директор
📞 0631/60851 - Канцелария

🕔 Работно време:
делнични дни от 8:00 ч. до 16:30 ч.

 

 

billboard spg 1

 

 

telefon