Featured

Покана за родителска среща по проект "Леонардо да Винчи"

hrdc_1hea_new

П О К А Н А

Уважаеми ученици от XIб и XIIб клас,

професия "Готвач",

специалност "Производство на кулинарни изделия и напитки"

Каним Ви съвместно с Вашите родители на

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

 във връзка с Проект "Кулинарно пътешествие - моята европейска практика"

по секторна програма "Леонардо да Винчи", която ще се проведе

на 26.09.2012г. от 18:00 часа в кабинета по сервиране.

 

pokana_Rimini

 

Featured

Младите готвачи от ПГ по ЛПС ще готвят в Италия

Професионална гимназия по лека промишленост и строителство гр. Свищов за пореден път доказва, че  учителите й са хора професионалисти, стремейки се да подготвят своите възпитаници за реалностите на българския и европейския пазар на труда. Пример за това е спечеления проект „Кулинарно пътешествие-моята европейска практика” по програма  „Учене през целия живот”, секторна програма „Леонардо Да Винчи Първоначално професионална обучение”.

Учениците по професия „Готвач” ще посетят Италия, гр. Римини, където ще проведат практическото си обучение в 5 хотела.

Италианският партньор Sistema Turismo е избран като е отчетен броят на успешно реализираните проекти и след предварително проучване на възможностите му за осигуряване на оптимални условия за провеждане на  производствената практика.

Целта на програмата е разширяване на професионалните знания и умения в производството на кулинарни изделия и придобиване на нови в областта на италианската кухня в реална работна обстановка, подпомагане на личностното развитие и по- добра адаптивност на пазара на труда.

Целевата група, която трябва да бъде сформирана е от 20 ученици от 11 и 12 клас, специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки”. Участниците обаче трябва да отговарят на определени условия и критерии, съгласно Проекта.

Преди отпътуването си  участниците ще преминат специален курс на обучение, включващ: езикова, психолого-педагогическа, професионална и културна подготовка.

Предизвикателствата пред младите ни готвачи са много големи, защото резултатите, които трябва да се постигнат са: придобиване на професионални умения за приготвяне на традиционни ястия от италианската кухня, аранжиране на ястия, придобиване на начални езикови познания с акцент усвояване на езикова терминология в областта на туризма на италианския език. Но най-ценното за младите хора е запознаване с културата, традициите и начина на живот и работа в Италия, както и адаптиране в междукултурна среда.

Избраните ученици ще отпътуват в началото на месец април 2013г. за три седмици  и ще бъдат под ръководството на учителите си по професионално обучение - г-жа Ивелина Енчева и г-жа Анета Владимирова.

Пожелаваме им ползотворна подготовка и достойно представяне на Професионална гимназия по лека промишленост и строителство.

И както казват италианците „Чао белисима Италия!”

Елза Божанова

pica1 rimini spaggeti


Контактна информация

Свищовска професионална гимназия
"Алеко Константинов"

🌐 ул. "Искър" №19, гр. Свищов,
обл. В. Търново, 5250, България

✉️ Е-мейл: info-300819@edu.mon.bg
Стационарни телефони:
📞 0631/60812 - Директор
📞 0631/60851 - Канцелария

🕔 Работно време:
делнични дни от 8:00 ч. до 16:30 ч.

 

 

billboard spg 1

 

 

telefon